Aile Mülkleri

* Aile ve miras mülklerini güncel değerinin belirlenmesi

* Satılması veya kiralanması kararı alınmış  mülkün pazar değerlerinde satılması veya kiralanmasını sağlamak

* Belediyelerin imar planı uygulamalarında teknisyenlerle   (harita mühendisi, şehir plancısı gibi) mülkü koruma planlaması yapma

* Miras mülklerinde mirasın mirasçılar arasında adil paylaşımını sağlama