KVKK


İşbu Aydınlatma Metni  ile ATT Emlak Yatırım San. Tic.Ltd. Şti. (ATT)  olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu´nun 

(KVKK) Md. 10 uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK Md. 11´de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. 

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ofisimize yapılan aramalar, internet sitesi ziyaretleri, sosyal medya uygulamaları gibi vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

ATT sahibi olduğu www.attemlak.com.tr  adlı internet sitesini ziyaret eden, site içindeki çeşitli formları dolduran  veya şirketimizi telefonla arayan gerçek kişilerin veya tüzel kişi yetkililerinin;

Adı-Soyadı, telefon numarası, elektronik posta adresi ve iş adresleri bilgilerini aşağıdaki amaçlarla toplamakta ve sınırlı bir şekilde işlemektedir.

-  Arayan kişiye hizmet verirken doğru bir şekilde hitap edebilmek,
-  Yapılan sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
-  Ürün ve hizmetlerin müşteri ihtiyacına göre özelleştirilerek sunulması,
-  Müşteri şikayetlerinin giderilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,
-  İdari ve mali işler yönetimi
-  Olası anlaşmazlıklarda delil olarak kullanılması ve gerekli durumlarda yasal merciilerle paylaşılması .

Veri Güvenliği ve Paylaşımı

Kişisel verileriniz şirketimiz içinde sadece yetkili kişilerin erişimi olacak şekilde  saklanmaktadır.  Bu kişisel veriler talep halinde, verileri talep etmeye hukuken yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahipleri;
-  Kişisel verilerinizi işlenip işlenmediğini öğrenme,
-  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
-  İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-  İlgili mevzuat uyarınca yapılan kişisel verileriniz üzerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-  İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için bize kvkk@attemlak.com.tr e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.


 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır.
Bu siteye Giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.
Daha Fazla bilgi